Ceremonie świeckie

Pogrzeby świeckie – ateistyczne oraz wyznaniowe

Zakład pogrzebowy Przybyła, obsługuje ceremonie pogrzebowe w pełnym zakresie, w tym:

Pogrzeb świecki – ateistyczny
Tego typu ceremonia zazwyczaj odbywa się, gdy zmarły deklarował się jako osoba niewierząca, bądź życzeniem zmarłego było, aby pogrzeb przebiegał w takiej formie.

Pogrzeb świecki – wyznaniowy
Ceremonia odbywa się przy współudziale duchownego oraz mistrza ceremonii. W tym przypadku duchowny odpowiada za obrządek religijny w czasie pogrzebu, natomiast zadaniem mistrza ceremonii jest przygotowanie mowy pożegnalnej w kaplicy i/lub na cmentarzu. Ceremonie świeckie są piękne, niepowtarzalne, wzruszające także dzięki muzyce.
Są opowieścią o życiu tego, któremu towarzyszymy w tej podróży. I ta droga powinna być niezapomniana, ponieważ jest ostatnią.

Zadaniem, mistrza ceremonii jest poprowadzenie ceremonii wedle życzeń zmarłego oraz najbliższej rodziny.

Z usług mistrza ceremonii często korzystają także rodziny, które deklarują się jako katolicy, oczekujące więcej od tak ważnego wydarzenia jak pożegnanie ich ukochanego Bliskiego.
Ten rodzaj pożegnania gwarantuje stuprocentową uwagę skierowaną na osobę Zmarłą, opowieść o Jej życiu, wspomnienia, ale nie wyklucza modlitwy. Rodzina ma pełne poczucie, że ich Drogi Zmarły jest tu najważniejszy i cały ten czas jest czasem dla Niego.

Nasz zakład oferuje usługi Mistrza Ceremonii, który prowadzi tego rodzaju pogrzeby.

Organizujemy także:

Ceremonie w duchu wyznaniowym:

– rzymsko-katolickim,

– prawosławnym,

– ewangelicko-protestanckim,

– zielonoświątkowym,

– Adwentystów Dnia Siódmego,

– świadków Jehowy,

– judaistycznym,

– muzułmańskim.

Ceremonie resortowe

– z ceremoniałem wojskowym,

– policyjnym,

– strażackim,

– dyplomatycznym – państwowym.